Atelier lieux et traces

gepubliceerd op 18.06.2012 | tekst Géraldine Michat http://www.atelier-lieux-et-traces.eu/
© Atelier lieux et traces

Nadat Frédéric Andrieux en Eric Van Overstraeten in samenwerking met Yves Lepère, architect en stedenbouwkundige, veertien jaar het beste van zichzelf hadden gegeven bij het uittekenen van grote delen van de vernieuwing van de stad en de haven van Calais, waren ze nog steeds even enthousiast voor ‘placemaking’. Het bureau dat ze in 2003 oprichtten, werkt dan ook helemaal in die geest. ‘Atelier lieux et traces’ heet het bureau, en die naam is geen toeval: “Wij maken plaatsen (lieux) door ons te baseren op bestaande sporen (traces): de verborgen structuren van inplanting, afvoer, beplanting etc. Wij vinden dat het onze rol is om op het spoor te komen, vooral geografisch gesproken, hoe een grondgebied tot stand is gekomen en functioneert, en dat aan het licht te brengen. ” Het bureau heeft een voorkeur voor overheidsopdrachten met een sociale inslag in verband met stadsvernieuwing en woningbouw, vooral in Frankrijk. Omdat beide vennoten zeer goed van elkaar weten hoe ze functioneren, kunnen ze samen, de een vanuit Doornik en de ander vanuit Brussel, aan ‘grondarchitectuur’ werken. “Voor een architect kan dat vrij ondankbaar werk lijken, maar wij willen geen objecten of tekens maken, maar werken in het onzichtbare van ondergrondse structuren.”
Niet alleen het aantal tekentafels in hun bureaus zegt iets over hun voorliefde voor tekenen met de hand, ook hun studenten van de architectuurfaculteit van de UCL (Loci) zouden daarvan kunnen getuigen. “Door met kleurpotloden op
overtrekpapier te tekenen kan het ontstaansproces uiterst soepel verlopen: we kunnen de projecten samen met de opdrachtgever finaliseren zonder dat we de indruk geven dat wat we hen voorstellen al afgerond of opgelegd is.”
Anderzijds ontwerpen ze ook graag privéwoningen met een lagekostenprofiel voor zowel de bouw als het energieverbruik. “We stellen niet alleen architecturale daden, we opteren ook voor een politiek-sociale stellingname. We proberen architecturale en stedenbouwkundige antwoorden aan te reiken voor maatschappelijke problematieken.”

schrijf je in voor de nieuwsbrief