Adverteren

  • 273nl
  • A+ wordt uitgegeven in 2 edities  : Nederlands en Frans.
  • Architecten lezen en verzamelen A+.
  • A+ is al meer dan 44 jaar het toonaangevende tijdschrift voor architectuur in België.
  • A+ respecteert zijn lezer en publiceert geen betalende publireportage. De kwaliteit en de ernst van  de redactionele inhoud wordt bewaakt door een redactie en een redactieraad die bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen en andere mensen uit de bouw- en architectuurwereld.
  • A+ behoort niet tot één bepaalde strekking: en legt zich al 44 jaar – in alle onafhankelijkheid – toe op een nationale informatieve roeping. Met meer dan 260 gepubliceerde nummers draagt het tijdschrift, een onmiskenbaar referentie-instrument, bij aan het uitdragen van de Belgische architectuur tot ver over onze landsgrenzen heen.

Wie leest A+ ?

A+ valt in de bus bij alle architecten die zijn ingeschreven bij de Orde van Architecten (België) en bij geabonneerden. A+ wordt daarnaast verspreid in alle steden en gemeentes van België en bereikt een grote groep professionals uit de bouwsector zoals stedenbouwkundigen, ingenieurs, binnenhuisarchitecten en ook Belgische en buitenlandse bibliotheken, universiteiten en architectuurscholen. A+ wordt door een steeds groeiend aantal studenten gelezen, een trouwe lezersgroep.

 

Oplage

CIM2015_FR
  • A+gemiddelde oplage: 14.800 exemplaren
  • Aantal nummers per jaar: 6
  • Gemiddelde verspreiding: 14.353 exemplaren (56 % NL – 44% FR)

Voor informatie over A+, bannering en tarieven voor website en nieuwsbrief neem contact op met Rita Minissi

  

 

 

Voor informatie over A+, bannering en tarieven voor website en nieuwsbrief:

Contact

Rita Minissi | A+media
T +32 2 332 37 82
F +32 2 332 37 83
rita.minissi@mima.be

 

“Informatie vinden is vandaag geen punt meer. Je weg vinden doorheen die informatie des te meer. A+ bekijkt de realiteit met de nodige kritische afstand. Die kritische reflectie helpt begrijpen wat er gebeurd is, helpt  om te speculeren over de toekomst.”

Freek Persyn, 51N4E

“Architecturale kwaliteit stedenbouwkundige kwaliteit, de kwaliteit van bouwmateriaal, enz. Voor onze Federatie zijn dat essentiële criteria. Dankzij zijn diverse en actuele informatie is A+ voor ons een relevante en kwaliteitsvolle referentie wat betreft deze aangelegenheden.”

Andre Jasienksi, Directeur, Febelcem

“A+ reflecteert en kadert de permanente zoektocht naar een Belgische eigenzinningheid die ons architectuurlandschap heel herkenbaar maakt in Europa. Dit tweemaandelijks tijdschrift bundelt de meest uiteenlopende zienswijzen op een continue evoluerende globale perceptie.”

Luc Binst, Crepain Binst Architecture

schrijf je in voor de nieuwsbrief