Vlaamse regering zoekt nieuwe bouwmeester

gepubliceerd op 15.02.2016 À propos

bouwmeester_2

De Vlaamse Regering heeft op 5 februari 2016 een nieuwe procedure opgestart voor de aanstelling van een Vlaams Bouwmeester. Als expert adviseert de Bouwmeester de hele Vlaamse Regering met het oog op het bevorderen van een architecturaal en ruimtelijk kwaliteitsvolle leefomgeving in Vlaanderen.

In juni 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota voor het vernieuwd en versterkt Bouwmeesterschap goed. De taak van de Bouwmeester wordt tweeledig: hij/zij zet enerzijds in op de ondersteuning en begeleiding van publieke bouwheren in concrete projecten en draagt anderzijds actief bij tot visievorming en reflectie. Dit laatste resulteert in beleidsadvies en initiatieven omtrent maatschappelijke uitdagingen (vergrijzing, klimaat, verkleuring, verdichting,…) en hun implicaties en mogelijkheden op het vlak van ontwerpen en bouwen. De Bouwmeester doet dit steeds in overleg en samenwerking met andere betrokken sectoren en actoren. De Bouwmeester is een begeleider, ondersteuner en bruggenbouwer. Hij/zij adviseert de hele Vlaamse Regering. Om zijn onafhankelijke en transversale rol optimaal te kunnen vervullen, is het Team Vlaams Bouwmeester ondergebracht bij het departement Kanselarij en Bestuur, onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president.

Begin september 2015 werd de procedure gestart voor de aanstelling van een nieuwe Vlaams Bouwmeester. Deze procedure leverde geen geschikte kandidaat op. Het Departement Kanselarij en Bestuur gaat nu opnieuw op zoek naar de bruggenbouwer die, in de voetsporen van voorgangers bOb Van Reeth, Marcel Smets en Peter Swinnen, en van huidig waarnemend Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere, het vernieuwde bouwmeesterschap optimaal gestalte kan geven. De nieuwe Vlaams Bouwmeester zal worden aangesteld voor bepaalde duur (tot 30 juni 2020). De voorziene datum van indiensttreding is 1 september 2016. Tot dan staat voormalig adjunct en waarnemend Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere samen met het Team Vlaams Bouwmeester garant voor de continuïteit.

Functieomschrijving

Uw kerntaak als Vlaams Bouwmeester bestaat uit de begeleiding van publieke bouwheren, vooral in de conceptfase. Daarbij ligt de nadruk op de begeleidende, inspirerende en ondersteunende rol van het bouwmeesterschap. Daarnaast draagt u bij tot visievorming en reflectie, met de focus op de mogelijkheden die worden geboden door kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen en op transversale (interdisciplinaire en intersectorale) initiatieven. Als bruggenbouwer werkt u in overleg met alle betrokken sectoren en actoren zowel vanuit het werkveld als vanuit de overheid. U maakt bij uw aantreden een meerjarenprogramma op dat rekening houdt met de beleidsaccenten van de Vlaamse Regering, maar dat ook eigen accenten en die van de betrokken sectoren en actoren bevat. Het Team Vlaams Bouwmeester, een groep van deskundigen, staat u bij in de uitoefening van uw opdracht.

Profiel

U hebt een diploma architect of ingenieur-architect.

U hebt minstens 10 jaar ruime ervaring, kennis en inzicht in het brede architectuurveld (architectuur, ruimte, stedenbouw, landschap, academisch onderzoek etc.).

U geniet algemene erkenning voor uw deskundigheid binnen het werkveld. Deze erkenning blijkt bijvoorbeeld uit positieve recensies of prijzen, publicaties van uw hand in toonaangevende vakliteratuur (nationaal en/of internationaal) of uw deelname aan het publieke architectuurdebat als spreker op seminaries, deelnemer van rondetafelgesprekken of debatten, of als auteur of onderwerp van publicaties in nationale of internationale vaktijdschriften.

Aanbod

Een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid, een contract bepaalde duur (tot 30.06.2020) en een verloning volgens salarisschaal A311. De voorziene indiensttredingsdatum is 1 september 2016. Meer informatie over werken bij de Vlaamse overheid kunt u terugvinden via www.werkenvoorvlaanderen.be.

Waar en hoe solliciteren?

U kunt deelnemen aan de selectieprocedure door het sollicitatieformulier, terug te vinden bij de vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be uiterlijk op 6 april 2016 volledig ingevuld te mailen naar werkenvoor@vlaanderen.be. De functiebeschrijving en het selectiereglement vindt u eveneens terug via www.werkenvoorvlaanderen.be of kunt u telefonisch opvragen bij Shari Meskens op het nummer 0499 774 683.

schrijf je in voor de nieuwsbrief