MSI zkt projectleider/strategische gebieden

gepubliceerd op 25.04.2016 À propos

media-5619_2_0

De MSI – Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, naamloze vennootschap van publiek recht gevestigd te Brussel, is voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar verschillende M/V: Projectleiders / Strategische gebieden.

 

Context

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is de openbare operator die voortaan is belast met de operationele uitvoering van de plannen van aanleg die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de strategische gebieden heeft vastgelegd.

De MSI fungeert er als bouwheer die toeziet op de concrete ontwikkeling van die gebieden, volgens een logica waarbij relevante private en publieke partners de projecten samen realiseren. Ze doet dit desgevallend via een grondbeheersing op de terreinen en/of gebouwen in die strategische gebieden. In dat verband gaat de MSI op zoek naar verschillende projectleiders voor de uitvoering van de programmering van verschillende strategische gebieden. De projectleider is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het programma in een of verschillende gebieden.

 

Uw taken

Onder toezicht van de directeur:

 • bent u verantwoordelijk voor de organisatie en operationele uitvoering van het programma;
 • bent u verantwoordelijk voor de juridische, administratieve en financiële opvolging van de uitvoering van het programma (overheidsopdrachten, studies, reglementaire procedures, perceelfiches, kwaliteit, budget opstellen, financieel beheer, planning, contracten);
 • ziet u nauw toe op de timing en bent u eindverantwoordelijke voor de uitvoering van elke fase van het programma;
 • coördineert u de projecten en waakt u over de samenhang en de correcte uitvoering ervan;
 • ziet u erop toe dat de projecten op het programma zijn afgestemd en begeleidt u de verschillende actoren en partners;
 • staat u in voor de operationele directie en de technische opvolging van de prioritaire openbare projecten;
 • werkt u nauw samen met de verantwoordelijke communicatie om samen een communicatiestrategie uit te bouwen.

Uw profiel

 • U heeft een masterdiploma stedenbouw, architect of burgerlijk ingenieur en beschikt over een relevante beroepservaring van minstens 4 jaar bij het operationele beheer van grootschalige stadsprojecten;
 • U heeft een gelijkwaardig diploma in een andere discipline en beschikt over een relevante beroepservaring van minstens 6 jaar bij het operationele beheer van grootschalige stadsprojecten;
 • U beschikt over een grondige kennis op vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening en opstart van vastgoedprojecten;
 • U heeft een goede kennis van de tweede landstaal (FR/NL).

Uw kwaliteiten

 • Planning- en organisatievaardig
 • Proactief en autonoom maar tegelijk een teamspeler
 • Onderhandelingsvaardig
 • Resultaatgericht
 • Communicatievaardig
 • Creatief en realistisch

Ons aanbod

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Een loon en extralegale voordelen die aansluiten bij uw verantwoordelijkheden en uw ervaring.

Sollicitatiebrief en gedetailleerd cv moeten voor 17 mei 2016 schriftelijk worden opgestuurd naar de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting – MSI, Koloniënstraat 11 te 1000 BRUSSEL, ter attentie van de heer Gilles Delforge, directeur of per email naar g.delforge@saf-mvv.be

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij de heer Gilles Delforge, directeur (Tel.: 02/517 60 67 – E-mail g.delforge@saf-mvv.be).

schrijf je in voor de nieuwsbrief