Een tool om milieuprestaties van gebouwen te verbeteren

gepubliceerd op 12.03.2018 Van de fabrikanten

IBGE_TOTEM

De impact van bouwmaterialen op het leefmilieu wordt vaak onderschat, hoewel deze doorheen hun hele levenscyclus doorwerkt: vanaf de ontginning van de grondstoffen, over het transport tot het beheer van het afval en de recyclage. Met een aantal milieu-indicatoren kan men deze impact vandaag in kaart brengen. Totem (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) is een gebruiksvriendelijke, transparante interface waarmee de Belgische bouwsector vanaf de ontwerpfase deze effecten kan objectiveren en beperken. De tool is het resultaat van een intense samenwerking van de drie Gewesten. Hij omvat een uitgebreide bibliotheek van bouwelementen en -materialen; objectief en transparant. Het is de bedoeling om de tool op termijn te koppelen aan de federale B-EPD-databank (Environmental Product Declaration), om gegevens uit de EPB-software te downloaden en om circulaire bouwsystemen te modelleren.

www.totem-building.be

schrijf je in voor de nieuwsbrief