Debat – Requiem voor Bavière

gepubliceerd op 16.06.2015 Debat

Requiem pour Bavière

De heraanleg van de Bavière-site in Luik is een schrijnend voorbeeld van het gebrek aan ambitie en visie inzake stadsplanning en architectuur dat openbare instanties soms vertonen. Men staat op het punt aan de slag te gaan zonder dat er een architectuurwedstrijd werd uitgeschreven. Na een internationale rondvraag van de stad naar ideeën voor de re-urbanisatie van deze stadskanker (privé maar ontwikkeld door openbare instanties), leek het in 2006 dat er een ambitieus project zou worden uitgewerkt, maar nu ziet het plaatje er helemaal anders uit: de provincie Luik zou beroep doen op haar technische dienst voor het ontwerpen van met name de grootste niet-universitaire bibliotheek van Wallonië. In een tekst, die ondertekend werd door meer dan 140 mensen uit het architectuurveld, pleit de vzw urbAgora nu voor een architectuurwedstrijd voor deze cruciale Luikse stadsvernieuwingen. Hier volgen enkele fragmenten.

De belangrijkste niet-universitaire bibliotheek van Wallonië en het toekomstige Maison de la création van Luik: als je programma zo ambitieus is en innovatie en creativiteit centraal stelt, kun je er niet omheen, dan moet er grondig nagedacht worden over de architecturale dimensie van het project.

Soortgelijke klein- en grootschalige projecten in binnen- en buitenland zijn trouwens altijd de vrucht van architectuurwedstrijden waarbij alle aspecten van de bouw van een bibliotheek-mediatheek aan bod komen […] zodat het hele concept bij wijze van spreken opnieuw kan uitgevonden worden. Een goed binnenlands voorbeeld daarvan is de indrukwekkende nieuwe bibliotheek en cultuurpool aan de Waalse Krook in Gent.

De denkoefening over architectuur en stedenbouwkunde mag zich niet beperken tot deze ‘creatieve pool’, maar moet in de eerste plaats de hele Bavière-site – het grootste braakliggende terrein (vier hectaren) in de binnenstad – beslaan. Dat de provincie Luik zeer precieze keuzes heeft gemaakt in verband met de vorm en de inplanting van haar nieuwe gebouw terwijl nog niets geweten is over de manier waarop het geheel van de site geürbaniseerd zal worden, lijkt ons een bijzonder hachelijke manier van werken.

Veel politiek verantwoordelijken onderschatten of miskennen de rol van de openbare bouwheer, terwijl die net ontzettend belangrijk is. De ervaring leert immers dat architectuurprojecten, van welke omvang ook, maar slagen op grond van een intense dialoog tussen een bouwheer die een streefdoel, een programma en een passende openbare aanbesteding vastlegt, en een multidisciplinair architecturaal team (architecten, studiebureaus, landschapsarchitecten, designers, kunstenaars, etc.) dat dit streefdoel vormgeeft en invoegt in de ruimtelijke context. Hoe innoverend en creatief openbare architectuur is, hangt in de eerste plaats van dit proces af. Je kunt dit niet tot stand brengen zonder sterke, competente openbare diensten – ze spelen een onmisbare rol; het is helemaal niet onze bedoeling hun belang te minimaliseren of te geringschatten –, maar we hebben ook onafhankelijke teams nodig die in staat zijn om bijzondere, gewaagde opties voor te stellen en tijdens de selectieprocedures hun relevantie te verdedigen.

 

Requiem voor Bavière
Luik
www.urbagora.be

 

schrijf je in voor de nieuwsbrief