Belgische prijs voor architectuur 2015: selectie voor de eindjury gekend!

gepubliceerd op 05.10.2015 Wedstrijd

WEB_Belgische Prijs

Op 8 juni werden de inschrijvingen voor de 11de editie van de Belgische Prijs voor Architectuur met succes afgesloten. Er werden meer dan 375 inzendingen genoteerd over de vier categorieën. Ondanks de beperking van maximaal twee projecten per categorie per ontwerper heeft dit alsnog geresulteerd in een toename van meer dan 10% t.o.v. het luik architectuur van de vorige editie.

Op 27 juni heeft de selectiejury 94 realisaties doorverwezen naar de eindjury van 7 oktober 2015. Hieronder een overzicht van het aantal selecties en conforme inzendingen per categorie:

  • kleine interventies (waaronder eengezinswoningen): 31 selecties op 137 inzendingen
  • groepswoningbouw: 19 selecties op 61 inzendingen
  • niet-residentiële gebouwen voor publiek gebruik: 36 selecties op 127 inzendingen
  • niet-residentiële gebouwen voor privaat gebruik: 8 selecties op 35 inzendingen

Alle geselecteerden kan je terugvinden op de officiële wedstrijdwebsite. Op 7 oktober 2015 zal de eindjury, met de buitenlandse juryleden Lone Wiggers (C.F. Moller, DK), Ricardo Bak Gordon (PT), Stephen Bates (Sergison Bates Architects (UK)), aangevuld met drie binnenlandse juryleden per categorie de genomineerden en laureaat aanduiden. De categorielaureaat met de grootste voorbeeldfunctie zal de ‘Belgische Prijs voor Architectuur 2015‘ ontvangen.

Bovenop een maximale persaandacht komen alle geselecteerden, genomineerden en laureaten uitgebreid aan bod in het speciaal decembernummer 2015 van A+. Half december vindt de prijsuitreiking plaats in het nieuwe ‘Art & Design Atomium Museum’ in Brussel. 

Aansluitend wordt in het Paleis voor Schone Kunsten met de resultaten van de wedstrijd een tentoonstelling gerealiseerd die vrij toegankelijk is tot half februari 2015.

 

Meer info?
www.fab-arch.be

Belgische Prijs - sponsors_NL

schrijf je in voor de nieuwsbrief