Architectuurcafé Mechelen: 'Stad en water'

gepubliceerd op 13.05.2015 Debat
© TV. Coussée & Goris architecten / RCR arquitectes

© TV. Coussée & Goris architecten / RCR arquitectes

In het kader van de reeks ‘Urban by Nature’ wijdde de Beroepsvereniging voor Architecten (bva) eind 2014 een architectuurcafé in Mechelen aan het thema ‘stad en water’. Dr. Sylvie van Damme, geografe en ruimtelijk planner, opende het debat. In de context van de huidige klimaatproblematiek pleitte van Damme voor een landschapsontwerp op verschillende schaalniveaus. De sleutelwoorden zijn voor haar ‘veerkracht en adaptatie’. Toekomstige ontwerpen moeten de robuustheid en de flexibiliteit van het landschap combineren met factoren als menselijke activiteit. Luc Wallays, landschapsarchitect en stedelijk planner (studiebureau OMGEVING), concretiseerde deze ideeën aan de hand van verschillende casestudies. Het toevoegen van water aan een ontwerp kan – afhankelijk van de ruimte – structurerend of esthetisch zijn, maar moet steeds kwalitatief en ecologisch verlopen. Volgens het plaatselijk departementshoofd stedelijke infrastructuur, Gust Van Thillo, gaat ook in Mechelen steeds meer aandacht uit naar water. Dat bewijst het drijvende Dijlepad dat de wandelaar een nieuw perspectief geeft op de historische binnenstad. Tot slot toonde het aansluitende informeel debat aan dat water wel degelijk een toekomst heeft in de stad.

 

Architectuurcafé Mechelen: ‘Stad en water’ 
www.bvarchitecten.be

schrijf je in voor de nieuwsbrief