Architectuurcafé Brussel: ‘Stad en demografie’

gepubliceerd op 13.05.2015 Debat

ARCHITECTUURCAFE BRUSSEL: ‘STAD EN DEMOGRAFIE’

 

In het kader van de reeks ‘Urban by Nature’ wijdde de Beroepsvereniging voor Architecten (bva) eind 2014 een architectuurcafé in Brussel aan het thema ‘stad en demografie’. Joachim Declerck, medeoprichter en programmadirecteur van Architecture Workroom Brussels, opende het debat met een inleiding. Als antwoord op het demografische vraagstuk haalde Declerck enkele nieuwe denkpistes binnen de stedelijke ontwikkeling aan. Aan de hand van casestudies toonde hij aan hoe ruimtelijke en economische strategieën ontwikkeld kunnen worden om van een verstedelijkt gebied opnieuw landschap te maken en om het bouwen van nieuwe woningen te combineren met het behoud van dat landschap. Architect Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck Architects) reageerde sceptisch op deze vorm van ‘landschapsrestauratie’; het evenwicht tussen mens en natuur is volgens hem te veel verstoord om zomaar terug de omslag te maken. Alleen een afname van de menselijke belasting op het landschap kan daar verandering in brengen. Cultuurfilosoof-socioloog Eric Corijn pikte hierop in door het zwaartepunt bij de bewoners te leggen. Volgens Corijn is een verdichting enkel mogelijk na een grondige mentaliteitswijziging bij de burgers. Na een rondvraag in het publiek werd tot slot duidelijk dat nog heel wat denkpatronen zullen moeten worden doorbroken in de transitie naar de productieve stad.

 

Architectuurcafé Brussel: ‘Stad en demografie’ 
www.bvarchitecten.be

schrijf je in voor de nieuwsbrief