A+278 Brussels (Hors-série #1)

gepubliceerd op 22.03.2019

XDGA, Square Rogier, Brussels, 2019. © Matthias Van Rossen

De allereerste hors-série wijdt A+ Architecture in Belgium aan de snel veranderende stad Brussel. A+278 Brussels wordt een nummer waarin architectuur en stedelijke transformatie centraal staan als krachtige politieke instrumenten om de sociale cohesie, de levenskwaliteit en de welvaart van de hedendaagse stad te verbeteren. Deze publicatie onderzoekt een reeks exemplarische projecten in Brussel, die de stedelijke ontwikkeling in heel Europa kunnen inspireren: Brussel als laboratorium voor de toekomstige Europese stad.

Boeiende realisaties (MAD museum, Square Rogier, Gare Maritime en andere) worden afgewisseld met grote projecten die in de stijgers staan (Kanal Pompidou, Reyerssite, Wetstraat). Alle projecten worden uitvoerig gedocumenteerd met foto’s en plannen. Een aantal diepgaande, thematische teksten stellen enkele problematieken en uitdagingen, typisch voor een metropool en in casus de internationale stad Brussel, scherp. Zo zijn er teksten over de compacte stad, de productieve stad, mobiliteit en open ruimte, burgerlijke ongehoorzaamheid en tijdelijk gebruik van leegstaande panden. Met quotes van internationale stedenbouwkundigen en opiniemakers zoals Djamel Klouche, Stephen Bates, Monica Von Schmalensee, Ariella Masboungi, Willem Jan Neutelings en Mikael Colville-Andersen.

Verschijnt in het Engels, op 24 juni 2019.

Enkel abonnees – zij die hebben gekozen voor een van onze drie abonnementenformules (student, standaard of A+More) – krijgen de hors-séries toegestuurd. Graag nodigen we u bij deze uit om u te abonneren op het tijdschrift, zodat u er zeker van bent dat u die ontvangt. Klik hier voor meer informatie.

Voor de abonnees organiseert A+ ook een feestelijk moment waarop de editie wordt voorgesteld: een perfecte gelegenheid om collega-architecten, opdrachtgevers en andere vakmensen uit het veld te ontmoeten. (Datum en locatie: nader te bepalen.)

schrijf je in voor de nieuwsbrief