A+278 Brussels (ENG)

 25.00

De eerste speciale uitgave van A+ is helemaal gewijd aan onze hoofdstad Brussel. Het extra dikke nummer staat vol met boeiende realisaties en projecten die in de stijgers staan. De editie brengt onder meer:

  • Enkele publieke gebouwen die onlangs werden opgeleverd,
  • Emblematische stedenbouwkundige projecten,
  • Recent aangelegde publieke ruimtes,
  • Thematische artikels over typische problematieken en uitdagingen waarmee Brussel kampt (densiteit, mobiliteit, gebrek aan open ruimte, leegstand) en hoe architecten en stedenbouwkundigen hierop een antwoord bieden,
  • Kritische standpunten over de stad Brussel van buitenlandse architecten, stedenbouwkundigen en opiniemakers zoals Paola Viganò, Ariella Masboungi, Mikael Colville-Andersen, Willem Jan Neutelings en Adam Caruso.

Benieuwd? Je kan de eerste speciale uitgave hier al bestellen! Je ontvangt het nummer in de bus vanzodra het van de persen rolt (vanaf 24 juni)!