Zoekresultaten

Alles Passief?

02.09.2013

Tegenwoordig zijn ‘duurzaam’ en ‘ecologisch’ de modewoorden in het architectuurlandschap. Er worden zoveel verschillende onderzoeken, werkgroepen en belangenverenigingen opgezet, dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Slimme projectontwikkelaars verkopen hun passiefhuizen als dé oplossing voor de milieuproblematiek. Maar hoe duurzaam is passief ? Het dogma van ‘passief’Een jong [...]

Bekijk

L’eau dans l’espace public

28.06.2013

Avec l’urbanisation et la multiplication des surfaces imperméables, l’eau de pluie pénètre de plus en plus difficilement dans le sous-sol. Il en résulte une baisse de niveau des nappes phréatiques, davantage d’inondations et un assèchement du paysage. L’intégration de wadis et de ‘places d’eau’ dans l’espace public peut soulager la [...]

Bekijk

Voorgespannen beton vervangen

12.02.2014

Een ingreep in een voorgespannen gegoten brug op boog uit de jaren ‘50-‘60 is mogelijk, maar het project moet dan wel grondig voorbereid worden. In het voorbeeld van de renovatie van de NMBS-spoorwegbrug in Clabecq werd de voorspanning van het beton volledig vervangen, kabel per kabel.© Pierre-Marie Dubois Korte ontstaansgeschiedenisDe spoorwegbrug [...]

Bekijk

Water in de openbare ruimte

28.06.2013

Ladder van Lansink Reeds in 1995 werd in het milieuvergunningsdecreet vlarem II (art. 6.2.2.1.2) een rangorde vastgelegd, gebaseerd op de Ladder van Lansink (een afvalbeheersstandaard) voor de keuze van afvoersystemen van hemelwater. De bovenste trede is de opvang voor hergebruik. De lager gelegen treden zijn : infiltratie op eigen terrein, buffering [...]

Bekijk

schrijf je in voor de nieuwsbrief