Zoekresultaten

Placebo

15.09.2007

Denk maar niet dat de Parijzenaars klaar zijn met de herinrichting van de buurt van de Hallen. De affaire is opnieuw actueel geworden in juni, met de wedstrijd voor de overdekking van het Forum. Op de (impliciete) vraag ‘wat kan de architectuur doen wanneer de stedenbouwkundige reflectie die geacht werd [...]

Bekijk

Placebo

15.09.2007

Ne croyez pas que les Parisiens en aient fini avec le réaménagement du quartier des Halles. L’affaire est redevenue d’actualité en juin avec le concours pour la couverture du Forum. A la question (implicite) “que peut l’architecture lorsque la réflexion urbanistique censée donner consistance à son programme est fondamentalement déficiente?”, [...]

Bekijk

Gapende hoogtes

15.12.2007

Torens oprichten is een planetaire sport geworden. Europa loopt warm voor deze opwindende nieuwigheid, waarover zelfs het gratis blad van de HST zijn mening wel moest geven. In Parijs komt het gemeentebestuur regelmatig op de proppen met het idee om er zich een paar aan te schaffen om dat idee [...]

Bekijk

Je suis Belge

15.12.2007

“Je suis Belge und daar ben ik fier op!” Nieuwsbeelden van 35.000 Belgen met deze slogan op hun T-shirt gaan de wereld rond en met name hier in Nederland is men verbaasd. Enkele politici hadden al geopperd dat Vlaanderen moest worden uitgenodigd om weer bij Nederland te komen. Het land [...]

Bekijk

Je suis Belge

15.12.2007

“Je suis Belge und daar ben ik fier op!” Les images à la télé de 35.000 Belges arborant le slogan sur leur t-shirt font le tour du monde et ici aux Pays-Bas cela semble surprendre. Quelques hommes politiques avaient déjà suggéré que la Flandre devait être invitée à rejoindre les [...]

Bekijk

Des hauteurs béantes

15.12.2007

Faire pousser des tours est devenu un sport planétaire. L’Europe se passionne pour cette exaltante nouveauté, sur laquelle même le magazine gratuit du TGV se doit d’exprimer un point de vue. A Paris, la municipalité remet périodiquement sur le tapis l’idée de s’en offrir quelques-unes, et la range dès que [...]

Bekijk

Belgische toestanden

15.04.2008

Belgische en Nederlandse architectuur verschillen essentieel, meer dan je voor mogelijk houdt. België heeft volksarchitectuur, de noorderburen staatsarchitectuur. Volksarchitectuur spreekt altijd voor zich en valt daarbij buiten de tijdschriften. Die volgen de smaak van architecten. De smaakvoorkeuren van het volk doen zich in België rechtstreeks gelden in gebouwen en huizen. [...]

Bekijk

Politie wil polis maken

15.04.2008

Onlangs titelde Le Monde: “Geweld in de stad: politie trekt wijkrenovatie naar zich toe.” Het artikel handelde over de uitvoering van de wet over de criminaliteitspreventie, die nu in Frankrijk de verplichting oplegt om voorafgaandelijk aan grote architecturale en stedenbouwkundige operaties studies uit te voeren over de openbare veiligheid. In [...]

Bekijk

La police veut faire la polis

15.04.2008

Tout récemment le quotidien ‘Le Monde’ titrait en page intérieure: “Violences urbaines: la police s’empare de la rénovation des quartiers”. L’article relatif traitait de la mise en œuvre de la loi de prévention de la délinquance qui rend maintenant obligatoire en France la réalisation d’études de sécurité publique en amont [...]

Bekijk

schrijf je in voor de nieuwsbrief