Zoekresultaten

Beetje warm, veel koud

15.09.2014

Er zijn een aantal punten in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord die iets kunnen betekenen voor de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen.Elementaire inzichten die al lang leefden in de wereld van de stedenbouw en de architectuur worden eindelijk bewaarheid. Al decennia lang roept ons vakgebied op om de bevoegdheden leefmilieu, ruimtelijke ordening [...]

Bekijk

Op zoek naar een attitude

15.09.2014

In de architectuurscholen komen tijdens het jureringsseizoen op het einde van het academiejaar klastitularissen en uitgenodigde architecten samen, om – naast de ruimtelijke oplossingen voor de gestelde vragen – de houding en de attitude van de studenten te achterhalen en te beoordelen. Vandaag is het bon ton om niet zozeer [...]

Bekijk

Ringland

14.04.2014

Wie tijdens de spits over de Antwerpse ring moet, heeft tijd om na te denken over mobiliteit. Als chauffeur beter niet tijdens al dat ritsen, want daar komen ongelukken van. Gelukkig was Peter Vermeulen die dag co-piloot, zodat hij door het zijraampje kon genieten van wat ecologisch bermbeheer. Net op [...]

Bekijk

Criteria (her)definiëren

14.04.2014

In het vorige nummer van A+ werd dieper ingegaan op een uitspraak van Louis Tobback. De man wond zich op over de almaar stijgende en dus onbetaalbare woningprijs. Maar het was vooral de krantenkop van het artikel waaruit zijn tirade was overgenomen, die mijn aandacht trok: ‘Sociale woning moet geen [...]

Bekijk

Vijf recente projecten

19.02.2014

Mijn bezoek aan vijf recente projecten van uiteenlopende inspiratie, vorm en kwaliteit (het MuCEM in Marseille, Rudy Ricciotti ; het Centre Pompidou in Metz, Shigeru Ban ; het MAS in Antwerpen, Neutelings Riedijk ; het MAXXI in Rome, Zaha Hadid ; en het Rolex Center in Lausanne, SANAA) leerde mij dat er drie geboden [...]

Bekijk

In perspectief

19.02.2014

Met de computer verviel de noodzaak tot tekenen op schaal. En omdat een voorgenomen bouwsel met één druk op de knop kon worden voorgesteld vanuit elke ooghoek, vielen ook de strenge regels weg voor een enkelvoudig geconstrueerd perspectief. Wat een opluchting! Midden jaren ‘90 overheerst een plezier in absurd scheef [...]

Bekijk

De boodschap van de stagiair

23.01.2014

In zijn recente essay ‘L’urgence et la patience’ (Éditions de Minuit) omschrijft Jean-Philippe Toussaint zijn schrijven als een heen en weer tussen “urgentie – ertegen-aan gaan dus, snel en onstuimig – en geduld – je even gestaag als traagzaam inzetten. […] Urgentie is gezoek, geen geschenk, […] is een manier [...]

Bekijk

Doctor in de Architectuur

23.01.2014

Lang geleden omschreven architecten zichzelf als “een timmerman die Latijn heeft geleerd.” Op de bouwplaats had je weinig aan Latijn maar het gaf een soort zekerheid dat er méér was op de wereld, hoe overbodig en onbegrepen ook. Bouwkunst werd bedreven als een raadsel of tenminste als een goed bewaard [...]

Bekijk

Tussenruimte

30.10.2013

“Onbevredigend”, noemt in 1961 George Kidder Smith de Belgische architectuur in zijn boek ‘The New Architecture of Europe’. Zo is het al sinds de Eerste Wereldoorlog. Met uitzondering van Scandinavië is na de Tweede Wereldoorlog de architectuur in héél Europa veel minder goed dan die in de Verenigde Staten. De [...]

Bekijk

schrijf je in voor de nieuwsbrief