Technische school te Londerzeel - PPS-procedure

Teema architecten
gepubliceerd op 19.01.2015 | tekst Jürgen Vandewalle niet-residentieel

De uitbreiding van de gemeentelijke technische school te Londerzeel werd geselecteerd als pilootproject voor de inhaalbeweging ‘Scholen van Morgen’. Duurzaamheid en een hoge belevingswaarde waren uitgangspunten voor de realisatie van een bijzonder project door Teema architecten.

news_PPS - AGRE GTIL

© Scholen van Morgen

Teema architecten verwierf de opdracht voor dit pilootproject als voorbereiding op de DBFM-procedure Scholen van Morgen in 2007 onder toezicht van de Vlaams Bouwmeester. In eerste instantie in opdracht van AGIOn, nadien van School Invest, en uiteindelijk van de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen.

 

Collectieve woonkamer

Enkele uitgeleefde paviljoenen worden gesloopt voor de realisatie van nieuwe werkplaatsklassen en labo’s. De uitbreiding richt zich niet enkel naar de omliggende wijk door haar markante verschijning, maar opent zich ook voor activiteiten op wijkniveau door de beschikbare sporthal en terreinen. De centrale ontmoetingshal die kan worden ingezet als polyvalente ruimte, vormt naast een hart voor de school ook een ‘collectieve woonkamer’ voor de buurt. Op indicatie van de ontwerper wordt een extra paviljoen vervangen dat volgens de opdracht behouden moest blijven, zodat de school ook haar gezicht aan de speelplaats toont. Een ‘brede school’ tussen wijk en speelplaats vormt zo een ankerpunt voor de buurt. Het gebouw neemt die rol ook op door haar opvallende silhouet. Als een bloempotrode sculptuur met hellende gevels wordt het omhuld door een patroon van baksteenstrips en een speels ritme van ramen en daken.

 

Kinderziektes

Bij publieke projecten is het opdrachtgeverschap vaak gecompliceerd. Gemeentebesturen wisselen elkaar sneller af dan voorheen en met verschillende schooldirecteurs manifesteert zich telkens een nieuwe pedagogische visie. Wijzigingen in het programma zijn echter moeilijker op te nemen in de strakke DBFM- dan in de klassieke procedure. Het komt er dan ook op aan een school te realiseren die elke visie past. De procedure ‘Scholen van Morgen’ zou in dit proces stabiliteit kunnen bieden. Alleen zit deze nog altijd in een kennismakingsfase waardoor technische en organisatorische ondersteuning vaak ontbreekt. Vooral de administratie van deze procedure wordt eerder als last ervaren, met de ‘projectbibliotheek’ als een zwaar vehikel en het korte tijdsbestek dat niet altijd strookt met de vraag naar architectuur van hoge kwaliteit. Ook de onafhankelijkheid van de architect staat soms ter discussie, onder andere wanneer tijdsdruk tot optimalisaties door de aannemer leidt en de architect bijvoorbeeld niet beschikt over de nodige documenten (zoals het projectbudget) om hierover te oordelen.

De procedure grijpt dan ook in op de architectuur: de architecturale eis wordt slechts als één eis tussen vele andere specificaties opgenomen. Het is echter nog maar de vraag of de belevingskwaliteit wel binnen dezelfde parameters als andere kwaliteitsnormen kan worden omschreven. Sommige PPS-constructies hebben duidelijk nog last van enkele kinderziektes. Pilootprojecten als GTI Londerzeel tonen daarentegen wel aan dat het waardevol is om hieraan te blijven werken.

download pdf
Teema architecten
Londerzeel | 2015
A+251
pagina's 56

Mensen die dit artikel lazen bekeken ook

  Luifel

  Er breidt zich langzaam maar zeker een witte pixelwolk uit over het land. Een ludieke studie van de openbare ruimte, BXL 100, (> A+213) resulteert sinds 2011 in een aantal ingrepen in de openbare ruimte. Ze duiken op in het Brusselse Sint-Gillis en worden ontwikkeld in het Gentse Ledeberg. In Mechelen siert een luifel sinds kort het nieuw aangelegde Pasbrugplein.

  lees meer

  Belvédère des Coteaux de la Citadelle de Liège

  En porte-à-faux, la plate-forme triangulaire de 60 m² culmine sur le versant sud des Coteaux de la Citadelle. Le belvédère, imaginé par le bureau d’études paysage du Service de l’Aménagement des espaces publics de la Ville de Liège, a été conçu et réalisé par le Bureau d’études Greisch. Il fait partie du réaménagement complet des [...]

  lees meer

  Porte-à-faux

  Quatre ouvrages architecturaux récents
ou en cours de réalisation montrent des résolutions particulières à la réalisation de porte-à-faux, pour des programmes et avec des matériaux différents. Cet auvent carré en béton, réalisé dans le cadre d’un contrat de quartier pour un jardin récréatif à Molenbeek-Saint-Jean, se compose d’une grille octogonale de poutres. Les poutres aux côtés ont un très grand moment sur appui. Ces moments coïncident avec le moment d’une poutre en porte-à-faux de 9 m soumise à la même charge. Les poutres centrales de l’auvent ont quant à elles un grand moment en travée, comparable à celui d’une poutre avec une portée de 18 mètres.

  lees meer

schrijf je in voor de nieuwsbrief