Project

Luifel

URA
10.12.2013 espace public

Er breidt zich langzaam maar zeker een witte pixelwolk uit over het land. Een ludieke studie van de openbare ruimte, BXL 100, (> A+213) resulteert sinds 2011 in een aantal ingrepen in de openbare ruimte. Ze duiken op in het Brusselse Sint-Gillis en worden ontwikkeld in het Gentse Ledeberg. In Mechelen siert een luifel sinds kort het nieuw aangelegde Pasbrugplein.

Bekijk project

Privéopdracht

Cristian Panaité + Katrien Devreese
10.12.2013 niet-residentieel

Daar waar de tijd stil is blijven staan, treedt een sculpturaal volume van tussen de lintbebouwing op de voorgrond. Atypisch op het eerste gezicht, past deze nieuwbouw zich wonderwel in zijn omgeving in. De scheidingslijn tussen het radicale contrast en de contextuele geborgenheid wordt flinterdun.

Bekijk project

In emulatie

Atelier d'architecture Pierre Hebbelinck
31.10.2013 niet-residentieel

Het gebouw van het nieuwe Théâtre de Liège in het centrum van de stad, tussen de (binnenkort) heraangelegde Place Cockerill en de Place du XX Août, is er gekomen na veel wikken en wegen en na grondig volumetrisch onderzoek door de architecten Pierre Hebbelinck en Pierre de Wit, die doordacht inspeelden op de delen van [...]

Bekijk project

Woningen Dupont en Dupond

Matador
14.06.2013

Twee vrij soortgelijke hoekpercelen aan de achterkant van het Brusselse Noordstation waren het voorwerp van een aanbesteding in 2001, in het kader van een wijkcontract. Deze twee hoekpanden van twee verschillende bouwblokken in de Dupontstraat vormen de ‘toegangspoorten’ tot de renovatie van deze wijk in Schaarbeek en hebben zeer verwante oriëntaties, vormen en topografieën. Matador [...]

Bekijk project

20 sociale huurwoningen, omgeving

Architectenbureau Dirk Coopman
14.06.2013 collectief wonen

In een evoluerende stedenbouwkundige context heeft het concept van openbare huisvesting de laatste jaren een grondige verandering en herdefiniëring ondergaan. Meer dan sociale woningen zijn het echte architectuurlaboratoria geworden. In Kruishoutem benadrukt architect Dirk Coopman vooral de kwalitatieve groene ruimte.

Bekijk project

Crèche, basisschool, woningen

abv+ architecten
18.02.2013 collectief wonen , niet-residentieel

Het is een waar dilemma: het samenbrengen van functies die elkaar steeds minder vaak verdragen. In veel gevallen zou men de site in Brasschaat verkavelen, opsplitsen en de programma’s naast elkaar realiseren. Abv+ architecten gaat echter niet mee in die traditie. Door woningen als paviljoenen op het dak van school en kinderopvang te plaatsen, ontstaat net een interessante dynamiek tussen verschillende doelgroepen.

Bekijk project

Woon- en zorgcentrum OCMW

360 architecten
17.12.2012 collectief wonen

Ontstaan uit een diepgaande reflectie over wat een woonomgeving voor senioren is – of zou moeten zijn – mondde het project van 360 architecten en Bas Smets uit in een voorstel dat het rusthuis tot in de fundamenten opnieuw bedacht. Ze bieden oplossingen die de woonomgeving intrinsiek verbeteren.

Bekijk project

Campus AZ Groeninge

Baumschlager Eberle + Osar
17.12.2012

Buiten de stadsmuren van Kortrijk bouwt het Oostenrijkse Baumschlager Eberle samen met Osar aan de campus AZ Groeninge. Dit ziekenhuis legt alleen beslag op wat nodig is, en gaat zo een oprechte relatie aan met de patiënt.

Bekijk project

Uitbreiding seniorencampus

51N4E
17.12.2012 collectief wonen

Vlaanderen slibt alsmaar vaker dicht met verkavelingen waar iedereen voor zichzelf gaat wonen, ver van publieke voorzieningen. 51N4E zoekt uit hoe een gebouw in dit geprivatiseerde landschap ruimte terug kan geven. De publieke ruimte wordt hier ingezet als bemiddelaar tussen een in zichzelf gekeerde buurt en een traditioneel gesloten programma.

Bekijk project

schrijf je in voor de nieuwsbrief