Project

Deinze wordt meer stad

Tony Fretton Architects
29.08.2017 publieke ruimte

  In Deinze verrees langs een Leiemeander het dienstencentrum van Tony Fretton Architects. Met het oog op de integratie van het OCMW en de groeiende bevolking werd gekozen voor een nieuw gebouw, dat stedelijkheid uitstraalt en ruimte biedt voor een flexibele uitbreiding van de functies. Maar de lichtvoetigheid van het ontwerp ging in de uitvoering [...]

Bekijk project

Buigen voor de mammon

Zaha Hadid Architects
15.05.2017 publieke ruimte

Het Havenhuis van wijlen Zaha Hadid moest de Antwerpse haven weer verbinden met de stad. Dat is niet gelukt. Waarom moest het project er dan absoluut komen? In de architectuur is het kantoorgebouw een moeilijk genre. Het bouwprogramma is vaak weinig specifiek en kan herleid worden tot een stapeling van landschapskantoren met zogenaamde flex-plekken in [...]

Bekijk project

Anatomieles

architecten de vylder vinck taillieu
18.04.2017 publieke ruimte

Hoe behouden zonder te respecteren? Bij de herinrichting van een dienstencentrum in Gent zet architecten DE VYLDER VINCK TAILLIEU het erfgoedkeurslijf een neus door het bestaande en de ingreep tegen elkaar uit te spelen. Het dienstencentrum van Ledeberg (Gent), vroeger gemeentehuis en theater, moest worden vergroot om onderdak te bieden aan publieksdiensten, een feestzaal en een politiecommissariaat. Bij de herstructurering moesten beschermde elementen behouden blijven: de voorgevel aan [...]

Bekijk project

De taal van architectuur

Meta architectuurbureau
10.01.2017 publieke ruimte

Spreekt de architectuur vandaag nog een taal waarmee haar bewoners zich kunnen identificeren? Gebouw O van META beantwoordt een hedendaags vraagstuk met een eenvoudige ontwerpstrategie, zonder afbreuk te doen aan de verfijning van haar constructie. De Drie Eiken-Campus van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk bestond tot voor kort uit een verzameling grijze en anonieme gebouwen, [...]

Bekijk project

Het abattoir van de toekomst

ORG
07.11.2016 publieke ruimte

Op de Biënnale van Venetië presenteert ORG betonnen portieken onder de naam Monument for an Open Society. De Foodmet bij de slachthuizen van Anderlecht is met deze elementen gebouwd. Als een model voor de toekomst van de site. De Anderlechtse slachthuissite wordt gedomineerd door de 100 bij 100 meter grote hal uit 1888. Sinds 1983 [...]

Bekijk project

Europa en Janus

Samyn and partners
03.08.2016 publieke ruimte

Dit jaar levert het team rond Samyn and Partners het nieuwe gebouw op voor de Raad van de EU in de Brusselse Wetstraat. EUROPA houdt het verdeelde Europa van vandaag nillens willens een spiegel voor. EUROPA biedt onderdak aan de Europese toppen waar staatshoofden en/of regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie samenkomen. [...]

Bekijk project

Verinnerlijking

AgwA
12.04.2016 publieke ruimte

Wie niet met de façade bezig is, heeft tijd voor verinnerlijking. AGWA ontwierp een consistent ensemble van eenvoudige maar onverwachte vormen binnen de muren van GC De Kriekelaar in Schaarbeek. Nagenoeg onzichtbaar ligt het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar midden in een klassiek Schaarbeeks bouwblok. Het was die ligging die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ertoe verplichtte om in [...]

Bekijk project

Organische kunstmachine

B-architecten
16.12.2015 publieke ruimte

Het Gemeentelijk Museum van Elsene is het op één na het grootste kunstmuseum van Brussel, met een topcollectie van vooral Belgische moderne kunst. Tegen 2020 moet B-architecten de circulatie optimaliseren en meer ruimte creëren voor ‘bonusactiviteiten’. Het prijskaartje: 1,5 miljoen.

Bekijk project

Seraing: Waar blijft de feniks?

Reichen & Robert & Associés
16.06.2015 publieke ruimte

De stad Seraing heeft een ambitieus masterplan laten uitwerken. Hoewel de recente openbare realisaties geen onverdeeld succes kunnen worden genoemd, getuigt de (re)constructie van haar stadskern in bijzonder moeilijke financiële en economische omstandigheden van een veelbelovende bekommernis voor hoogwaardige architectuur. Twee eeuwen geleden werd Seraing door de industrialisatie een van de eerste ‘booming cities’ van [...]

Bekijk project
Page

schrijf je in voor de nieuwsbrief