IWG, PREMIÈRE LOCATION DANS L’IMMEUBLE DE BUREAUX DE CITY DOX

17.10.2018

ATENOR a la plaisir d’annoncer la signature d’accords relatifs à la location d’une surface de 2.003 m² à IWG (REGUS) et ce, avant que les travaux ne soient achevés. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la société multinationale spécialisée dans l’aménagement des espaces de travail flexibles, modulables et connectés [...]

Bekijk

IWG, EERSTE HUUROVEREENKOMST IN HET KANTOORGEBOUW CITY DOX

17.10.2018

ATENOR kondigt vandaag de ondertekening aan van overeenkomsten voor de huur van een oppervlakte van 2.003 m² aan IWG (REGUS), voordat de werken voltooid zijn. In het kader van haar groeistrategie koos de multinationale vennootschap die gespecialiseerd is in de inrichting van flexibele, modulaire en verbonden werkruimten voor CITY DOX om [...]

Bekijk

Nieuwe ambassadeurs

17.10.2018

De vzw Pierres et Marbres de Wallonie heeft ‘Pierre Locale’ als collectief merk gedeponeerd. Met dit logo wil de vzw bereiken dat de consument de regionale steen herkent als een product uit de korte keten dat alle karakteristieken van duurzame ontwikkeling bezit. Sinds de lente van 2017 mogen verdelers en verwerkers [...]

Bekijk

Nouveaux ambassadeurs

17.10.2018

La marque collective « Pierre locale » a été déposée par l’ASBL Pierres et Marbres de Wallonie. Son but est de présenter à l’utilisateur un logo identifiant un produit en pierre régionale qui procède d’un circuit court et réunit les caractéristiques du développement durable. Au printemps 2017, la marque a également été [...]

Bekijk

Beheer van hemelwater

17.10.2018

Het gebruiksklare drainerende beton Hydromedia is een performante oplossing voor het beheer van hemelwater. Het combineert permeabiliteit en mechanische weerstand, is gemakkelijk te verwerken en beantwoordt aan de vereisten van duurzaam bouwen. De aangewende nieuwe technologie garandeert een drainageniveau dat kan gaan tot 1000 l/m2/min (1,6 * 105 l/s/ha) of een [...]

Bekijk

Gestion des eaux pluviales

17.10.2018

Le béton drainant Hydromedia, prêt à l’emploi, est une solution performante pour la gestion des eaux pluviales. Il allie perméabilité et résistance mécanique, est facile à mettre en œuvre et répond aux enjeux de la construction durable. Utilisant une nouvelle technologie, il garantit un niveau de drainage pouvant atteindre 1000 l/m2/min [...]

Bekijk

Concept Home

17.10.2018

Achter de gevel van een moderne eengezinswoning, nabij de maatschappelijke zetel van Renson, gaat een testcentrum schuil, waar de fabrikant van ventilatie, zonnewering en outdoor living in reële omstandigheden experimenteert en zijn producten kan monitoren. Het is een voorbeeld van BEN-bouw met de jongste technologieën voor een betere luchtkwaliteit, comfortabele [...]

Bekijk

Concept Home

17.10.2018

Derrière la façade d’une maison unifamiliale moderne, près du siège de Renson, se cache un centre de test où le fabricant de ventilation, protection solaire et outdoor living peut expérimenter et contrôler ses produits dans un environnement réel. Il se veut un exemple de construction Q-ZEN avec les dernières technologies [...]

Bekijk

ACROSS | LIÈGE - RAAMWERK

17.10.2018

In hartje Gent realiseert Raamwerk een groeiend aantal opdrachten van verschillende schaal. Daarbij creëert het bureau steevast ruimtelijke meerwaarde door een slim gebruik van ‘tussenruimte’. Op 7 november licht het zijn visie toe op de Across-lezing in Luik, met een introductie van Alain Richard. Nadat ze samen afstudeerden aan Sint-Lucas Gent, [...]

Bekijk

Subscribe for the newsletter