Drie keer goud in Marseille voor het Kanaalplan

gepubliceerd op 16.10.2017 Evenement , Prijs

double

Nadat in september 2016 de 1ste Grote Prijs voor Uitnemendheid inzake stedenbouw door de Internationale Vereniging van Stedenbouwkundigen werd uitgereikt aan het Brussels Kanaalplan, zien we nu ook twee bouwprojecten bekroond worden die eveneens kaderen in het Kanaalplan.

Hoe kan deze regen van onderscheidingen verklaard worden? Hier zijn niet alleen de intrinsieke kwaliteiten van de twee bekroonde projecten van tel,  ook de gemeenschappelijke visie van de stad speelt mee. Een visie waarin de doelstellingen van een functionele gemengdheid en ruimtelijke integratie ten dienste worden gezet van een gebied, met name dat van het kanaal, en van een lokale nijverheid, met name die van de industriële wijken die hun toekomst willen verzekeren. De bedoeling is om groeiperspectieven te bieden die enerzijds het stedelijke karakter bevorderen van een gebied waar de industriële activiteiten vermengd worden met vaak vervallen residentiële weefsels en die anderzijds het tewerkstellingsaanbod handhaven voor een dikwijls laaggeschoolde bevolking.

Het interessantst voor de architect in dit hele verhaal is dat deze atypische programma’s aanzetten tot reflectie over nieuwe typologieën en tot een kritische invraagstelling van de gevestigde orde, de verenigbaarheid van functies, kortom een wenselijke stedelijke toekomst.

Het ontwerp van BC Architects and Studies benadert deze vragen met betrekking tot een goed gebruik van de bodem – die tenslotte beperkt is in het Brusselse gewest – met een voorstel dat enerzijds de operationele keten en de invloed op de bodem van een cementfabriek rationaliseert en de hinder beperkt  en anderzijds een overkapping voorstelt die zal worden ingevuld als publieke ruimte. Naast de slim geziene inbreng van een multifunctioneel openbaar programma op een onderbenut scharnierpunt, biedt het architecturaal voorstel structuur en coherentie door de assen van het stedelijk weefsel die in opbouw zijn op de site van Tour&Taxis te benadrukken.

Het team van TETRA Architecten levert evenzeer een bijdrage aan de nieuwe dynamiek van het Kanaalplan met een ontwerp dat zowel de klassieke typologie van de logistieke site als het gebruik van een dergelijke site met verloop van de jaren in vraag stelt. De integratie van het ontwerp in een site die grenst aan allemaal identieke, naast elkaar gelegen opslagplaatsen als schoendozen, en tussen een residentiële wijk en het kanaal in, zorgt ervoor dat de gebruikelijke typologische beginselen volledig worden omgegooid. In plaats van het gebouw centraal te plaatsen op een groot terrein, voorziet het ontwerp in het midden een groen park dat de link moet leggen tussen de woonwijk en het kanaal. De logistieke zone wordt in de hoogte voorzien, rond deze groene ruimte, met verschillende functies op de begane grond en een parking eveneens op hoogte. Het ontwerp is tevens een ode aan de veerkracht, een quasi-infrastructuur op maat om de evolutie mogelijk te maken van de bebouwing en van het gebruik met verloop van tijd.

 

Meer informatie over deze twee projecten is terug te vinden op https://www.lafargeholcim-foundation.org/

schrijf je in voor de nieuwsbrief