Nieuwe editie van het lastenboek

gepubliceerd op 13.07.2017 Van de fabrikanten

5103 Opmaak_A4_Q_NL/FR.indd

Informazout heeft in samenwerking met Cedicol (technisch kennis- en informatiecentrum voor vloeibare brandstoffen) een compleet up to date naslagwerk uitgegeven waarin alle aspecten van doeltreffende verwarmingssystemen met mazout aan bod komen (normen, installatie, stockage, enz.). Aspecten zoals technische vereisten van het systeem, de dimensionering, de werking en de hydraulische koppeling, worden gedefinieerd en met gedetailleerde schema’s geïllustreerd. De publicatie bevat een verduidelijking van de noties “schoorsteen” en “rookgasafvoer” en een gedetailleerde beschrijving van de “open” en “gesloten” toestellen. De koppeling met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en warmtepompen, al behandeld in de voorgaande editie, is ook opgenomen. In de nieuwe versie gaat bijzondere aandacht naar het belang van de RESCert-erkenning van de installateur in de drie gewesten. 

U kunt de publicatie gratis downloaden: www.cedicol.be/nl/publicaties

 

schrijf je in voor de nieuwsbrief