De regelgeving “EPB-werken”: tussen nieuwigheden, feedback vanop het terrein en verantwoordelijkheden. Seminarie.

gepubliceerd op 19.09.2017

Sept 2017_IBGE
Na een onderzoek onder de actoren uit de sector, onderging de EPB-regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal wijzigingen die in juli 2017 van kracht werden.
Waarom werden deze wijzigingen aan de EPB-regelgeving aangebracht?
Wat houdt het nieuwe “Richtlijnenbesluit” in en welke draagwijdte heeft het?
Deze wijzigingen werden eveneens aangebracht in het kader van de Europese richtlijnen “EPB” en “Eco-design”.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen aan de EPB-rekenmethode?
Wat is de eerste feedback uit het Vlaams Gewest nadat sinds januari 2017 de EPB-eisen uitgebreid zijn tot alle niet-residentiële bestemmingen?
Dit door BIM georganiseerde seminarie is de gelegenheid om een volledig overzicht te krijgen van de recente veranderingen op het vlak van de EPB-regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ontdek hier het gedetailleerde PROGRAMMA en de lijst van de sprekers.
Vrijdag 6 oktober van 9h tot 12h45 op Leefmilieu Brussel, op de site Tour & Taxis.

Inschrijvingen online hier – Contact: opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Foto: ARCHITECT/ BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS – FOTOGRAAF: BERNARD BOCCARA

schrijf je in voor de nieuwsbrief